REFERENTIES

Referenties naar bronnen en onderzoeken

Abma, T., Banks, S., Cook, T., Dias, S., Madsen, W., Springett, J., & Wright, M. T. (2019).

Participatory research for health and social well-being.
The Netherlands: Springer.

Abma, T., Lips, S., & Schrijver, J. (2020).
Sowing Seeds to Harvest Healthier Adults: The Working Principles and Impact of Participatory Health Research with Children in a Primary School Context.
International Journal of Environmental Research and Public Health17(2), 451.

Abma, T. & Schrijver, J. (2019)
‘Are we famous or something?’ Participatory Health Research with children using photovoice, Educational Action Research,
DOI: 10.1080/09650792.2019.1627229

Bodor, J. N., Rice, J. C., Farley, T. A., Swalm, C. M., & Rose, D. (2010).
The association between obesity and urban food environments.
Journal of Urban Health87(5), 771-781.

Broeders, D. W. J., Das, H. D., Jennissen, R. P. W., Tiemeijer, W. L., & Visser, M. D. (2018).
Van verschil naar potentieel: een realistisch perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
WRR-Policy Brief7.

Chaudry, A., & Wimer, C. (2016).
Poverty is not just an indicator: The relationship between income, poverty, and child well-being.
Academic pediatrics16(3), S23-S29.

CBS (2019). Armoede en sociale uitsluiting 2019. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2019/50/armoede-en-sociale-uitsluiting-2019

CBS Statline (2019).
Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken.
Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dagevos, H., & Munnichs, G. (Eds.). (2007).
De obesogene samenleving: Maatschappelijke perspectieven op overgewicht.
Amsterdam University Press.

Fonds NutsOhra (2020) https://www.fnozorgvoorkansen.nl/gezonde-toekomst-dichterbij/ (Geraadpleegd 18/2/20)

Freire, P. (1970).
Pedagogy of the oppressed (M. Bergman Ramos, trans.).
New York: Continuum.

Gibbs, L., Marinkovic, K., Black, A. L., Gladstone, B., Dedding, C., Dadich, A., … & Acharya, L. (2018).
Kids in Action: Participatory Health Research with Children. In Participatory Health Research (pp. 93-113).
Springer, Cham.

Van den Hurk, K., van Leven, T. K., & …[et al.]. (2006).
Prevalentie van overgewicht en obesitas bij jeugdigen 4-15 jaar in de periode 2002-2004.
Leiden: TNO.

International Collaboration for Participatory Health Research (ICPHR) (2013a).
Position Paper 1: What is participatory health research?.
Berlin: International Collaboration for Participatory Health Research, http://www.icphr.org/uploads/2/0/3/9/20399575/ichpr_position_paper_1_defintion_- _version_may_2013.pdf [bezocht 19-2-20].

International Collaboration for Participatory Health Research (ICPHR) (2020)
Position Paper 3: Impact in Participatory Health Research. Version: March 2020.
Berlin: International Collaboration for Participatory Health Research

James, A. (2011).
To be (come) or not to be (come): Understanding children’s citizenship.
The annals of the American academy of political and social science633(1), 167-179.

Reitsma, M., Elling, A. (2019)
Eindmeting KLIK 2016 – 2019. Kwantitatieve evaluatie van een participatief en creatief gezondheidsbevorderingsproject voor kinderen in Oud-Charlois.
Utrecht: Mulier Instituut.

SCP (2019).
Armoede in kaart: 2019.
Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2019/

Stronks, K. (2013).
Ongelijkheid in gezondheid. Hoe staat Nederland ervoor?
WRR lezing 2013.
Online via: https://www.youtube.com/watch?v=GpJmv__MLzE

Täuber, S. (2018).
Moralized health-related persuasion undermines social cohesion.
Frontiers in psychology9, 909.

Van Bijleveld, G. G., de Vetten, M., & Dedding, C. W. (2020).
Co-creating participation tools with children within child protection services: What lessons we can learn from the children.
Action research, 1476750319899715.

Volksgezondheidenzorg (2020a).
Overgewicht, cijfers & context, huidige situatie. Online, 25/5/20, via:
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/cijfers-context/huidige-situatie#node-overgewicht-volwassenen

Volksgezondheidenzorg (2020b).
Kinderen met overgewicht en obesitas naar leeftijd 2019. Online 5/6/20, via: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/cijfers-context/huidige-situatie#node-overgewicht-kinderen

Vis, S.A., Strandbu, A., Holtan, A. and Thomas, N. (2011),
Participation and health – a research review of child participation in planning and decision‐making.
Child & Family Social Work, 16: 325-335. doi:10.1111/j.1365-2206.2010.00743.x

Wang, C. C., Yi, W. K., Tao, Z. W., & Carovano, K. (1998).
Photovoice as a participatory health promotion strategy.
Health promotion international13(1), 75-86, https://doi.org/10.1093/heapro/13.1.75