PROEFLAB

Proeven proeven proeven. Rauw, gaar, zoet, zuur, zout, blauw, geel, groen…..

SPORTLAB

Bewegen, rennen, springen, zweten en daarna meten wat dat met je lichaam doet.

KWEEKLAB

Zou een plantje beter groeien als je er tegen praat en heel veel aandacht geeft?

KLIK ROTTERDAM

Een gezondheids bevorderend project in Oud-Charlois

Een gezondheids bevorderend project

KLIK staat voor de klik met de camera en de klik met jezelf en je omgeving. KLIK is een project over gezondheid met en voor kinderen. ‘Hoe beleven kinderen uit gezinnen in armoede hun gezondheid en dagelijkse leefomgeving, en hoe kunnen vanuit partnerschap in de buurt verbeteringen tot stand komen die de gezondheid bevorderen?’ Van 2016 tot 2020 werkten we samen met kinderen, ouders en organisaties uit de Rotterdamse wijk Oud-Charlois aan het ontwikkelen en uitvoeren van verschillende activiteiten rond gezond leven. We richtten ons op drie leefgebieden: de school, de wijk en thuis. Uiteindelijk ging de meeste aandacht en tijd uit naar de school waarvan het resultaat op deze website te vinden is. 

Zo’n 80 kinderen van twee basisscholen, maar ook straatcoaches, ouders, leerkrachten en partnerorganisaties werden via creatieve werkvormen actief betrokken bij het ontdekken en ervaren van allerlei aspecten rondom voeding en beweging. Activiteiten strekten van een wildplukwandeling, Capoeira, plant-lab tot aan drollen knutselen en museumbezoek. Vaak werd daarbij fotografie ingezet als middel om bewust te (leren) kijken naar jezelf, anderen en de wereld om je heen. De variatie in activiteiten hielp om zoveel mogelijk deelnemers iets te kunnen bieden wat aansprak of indruk maakte. Werkzame principes van KLIK zijn: spelenderwijs leren; ongemakkelijke kwesties aangaan; uit je omgeving stappen; het simpel houden. Veruit de meeste deelnemers gaven aan door KLIK nieuwe dingen geleerd te hebben en zich meer bewust te zijn van wat gezond leven inhoudt en hoe je daaraan zelf kunt bijdragen. Met KLIK hebben we “zaadjes geplant” voor een toekomst waarin gezond zijn en blijven voor veel meer mensen bereikbaar en vanzelfsprekend is.

Kind Leert Inventief en Krachtig te zijn.

In KLIK staan verschillende perspectieven op gezondheid centraal vanuit het idee dat een integratie van die perspectieven door middel van dialoog ons rijke beelden zal geven hoe de gezondheid in de wijk te verbeteren.

In dit burgerinitiatief werken we met een breed consortium van kinderen, burgers, professionals, creatieve ondernemers en wetenschappers. We hopen dat de beschrijving van de totstandkoming van deze partnerschappen anderen inspireert.

Een toren van fruit

Climax van de allerlaastste KLIK-krant presentatie was de fruitchallenge. Wie bouwt het allerhoogste bouwwerk van fruit? Enthousiasme en hilariteit gaan hand in hand tijdens deze feestelijke slotbijeenkomst van KLIK.